BioWater

Activitati si Progres

Etapa 1: Elaborare studii, tehnologie de monitorizare informatizata si realizare modul electronic portabil cu software dedicat

Activitate 1.1: Elaborare studiu privind managementul calitatii apei potabile la nivel national

Activitate 1.2: Elaborare studiu tehnic de analiza a solutiilor de monitorizare informatizata a parametrilor microbiologici ai apei

Activitate 1.3: Elaborare studiu de detectare si caracterizare a tulpinilor bacteriene

Activitate 1.4: Elaborare tehnologie de monitorizare informatizata a parametrilor microbiologici ai apei

Activitate 1.5: Diseminare rezultate

Activitate 1.6: Realizarea modulului electronic portabil si software-ului dedicat

Raport Etapa 1

Elaborare studii, tehnologie de monitorizare informatizată şi realizare modul electronic portabil cu software dedicat

Rezultate preliminare ale Etapei 1 sunt publicate în:

1. Anca Atanasescu, Paul Nicolae Ancuţa, Sorin Sorea, Constantin Anghel, Dănuţ Iulian Stanciu “Conceptual Model of Computerized Nationwide Scale Multiparameter Monitoring System for Drinking Water Quality ”, International Conference of MECHATRONICS & CYBER-MIXMECHATRONICS “ICOMECYME”, September 7th-8th 2017, Bucharest,Romania, publicat in “Proceedings of the International Conference of Mechatronics and Cyber-MixMechatronics – 2017”, pages 29..36, eBook ISBN 978-3-319-63091-5, Softcover ISBN 978-3-319-63090-8, Series ISSN 2367-3370

Comunicarea susţinută în conferinţă poate fi regăsită la următoarele link-ur

ICOMECYME
Springer

Acelaşi articol a fost publicat şi în International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics , nr. 1/2017 (www.ijomam.com), la paginile 154..158, ISSN 2559 - 6497, ISSN-L 2559 - 6497, revista fiind inclusă in bazele de date EBSCO, SCOPUS si PROQUEST

2. Mihai Niţă-Lazăr, Irina Eugenia Lucaciu, Cătălina Stoica, Alina Roxana Baciu,”Detection of waterborne pathogenic bacteria using immunofluorescence technique”, 4th World Congress and Expo on Applied Microbiology, November 29-December 01, 2017 Madrid, Spain,ISSN 1948-5948,Vol. 9, issue 6

Comunicarea susţinuta în conferinţă poate fi regăsită la următoarele link-uri:
microbiology.conferenceseries.com
microbiology.conferenceseries.com

Activităţile desfăşurate în cadrul acestei etape sunt conforme cu cele planificate în cadrul Etapei 1, din planul de realizare al proiectului.
Activitate A1.1.: Elaborare studiu privind managementul calităţii apei potabile la nivel naţional
Activităţi Partener (P1) - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ –ECOIND: Studiu de specialitate privind analiza reglementărilor la nivel naţional în domeniul managementului apei

Activitate.A1.2.: Elaborare studiu tehnic de analiză a soluţiilor de monitorizare informatizată a parametrilor microbiologici ai apei
Activităţi Coordonator (CO) - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII: Studiu tehnic privind particularităţile procesului de monitorizare a parametrilor microbiologici ai apei potabile şi arhitectura elementelor de monitorizare informatizată a acestora

Activitate A1.3.: Elaborare studiu de detectare şi caracterizare a tulpinilor bacteriene
Activitati Partener (P1) - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ – ECOIND: Studiu de specialitate pentru identificarea / selectarea metodelor cele mai moderne de analiză a interacţiilor de tip ligand-receptor.

Activitate A1.4.: Elaborare tehnologie de monitorizare informatizată a parametrilor microbiologici ai apei
Activitati Coordonator (CO) - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII:
-Elaborare tehnologie de analiză automată a imaginilor 2D ale probelor microbiologice, de înregistrare, transmitere la distanţă, obţinere de rapoarte şi vizualizare
-Definire arhitectură de pregătire control parametri şi transmitere date de monitorizare;
-Elaborare lista preliminară de instrumentaţie
Activitati Partener (P1) - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ – ECOIND: Descriere proceduri de control pentru verificările curente, în conformitate cu reglementările în vigoare, elaborare metodologie de analiză imunofluorescentă a bacteriilor patogene cu risc ridicat pentru sănătatea umană din probe de apă potabilă

Activitate A.1.5.: Diseminare rezultate
Activitati Coordonator (CO) - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII
-Realizare şi actualizare pagină Web pentru promovarea proiectului
-Analiza rezultate obţinute şi identificare rezultatele publicabile.
-Susţinere comunicare la o conferinţă stiintifică
Activitati Partener (P1) - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ – ECOIND:
-Susţinere comunicare la o conferinţă ştiinţifică

Activitate A.1.6.: Realizarea modulului electronic portabil şi software-ului dedicat
Activitati Coordonator (CO) - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII
Proiectare şi realizare modul electronic portabil, cu microprocesor, pentru achiziţie date multicanal şi software dedicat

Rezultatele etapei

Rezultatele activităţii de cercetare desfăşurate în cadrul Etapei 1 a proiectului, sunt constituite de următoarele livrabile:
L1- Studiu privind managementul calităţii apei potabile la nivel naţional, livrabil pentru Activitatea 1.1
L2-Studiu tehnic de analiză a soluţiilor de monitorizare informatizată a parametrilor microbiologici ai apei, livrabil pentru Activitatea 1.2
L3-Studiu de detectare şi caracterizare a tulpinilor bacteriene, livrabil pentru Activitatea 1.3
L4-Tehnologie de monitorizare informatizată a parametrilor microbiologici ai apei potabile ( inclusiv Lista cu instrumentaţia necesară validării tehnologiei de
monitorizare) si Descriere proceduri de control pentru verificarile curente privind calitatea apei destinată consumului uman, in conformitate cu reglementarile in vigoare/ Elaborare metodologie de analiză , livrabil pentru Activitatea 1.4 L5-Două comunicari ştiinţifice: “Conceptual Model of Computerized Nationwide Scale Multiparameter Monitoring System for Drinking Water Quality ”
şi ,”Detection of waterborne pathogenic bacteria using immunofluorescence technique” precum şi Pagina web livrabile pentru Activitatea 1.5
L6- Produs ME Modul electronic portabil şi software dedicat, livrabil pentru Activitatea 1.6

This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation CNCS/ CCCDI-UEFISCDI, project number PN-III-P2-2.1-PED-2016-0965 within PNCDI III.

Rezumatul Etapei 1 este prezentat în Raportul ştiintific şi tehnic scurt

Etapa 2: Proiectare, realizare si implementare module software de monitorizare informatizata a parametrilor microbiologici ai apei potabile si testare in conditii de laborator a tehnologiei de monitorizare informatizata

Activitate 2.1: Realizarea modulului software de analiza automata a imaginilor 2D ale probelor microbiologice

Activitate 2.2: Realizarea modulului software care implementeaza sistemul informatic de tip client-server

Activitate 2.3:Realizarea modulului software pentru crearea unui site web pentru afisarea datelor

Activitate 2.4:Implementarea modulelor software si hardware

Activitate 2.5:Testare si validare in conditii de laborator a tehnologiei de monitorizare

Activitate 2.6:Demonstrarea functionalitatii tehnologiei. Diseminare rezultate

Activitate 2.7:Diseminarea rezultatelor