BioWater

Etape Proiect

Etapa 1:

Elaborare studii, tehnologie de monitorizare informatizata si realizare modul electronic portabil cu software dedicat

In derulare

Termen finalizare Decembrie 2017