Proiectul complex SIRAMAND este realizat de un consorțiu format din:

1. Instituția coordonatoare IC: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică şi
Tehnica Măsurării – INCDMTM București
2. Partener P1: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
3. Partener P2: Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române