Acasa

Titlu proiect : TEHNOLOGIE DE IRIGARE INDIVIDUALĂ CU COLECTOARE PLUVIALE A VIŢELOR DE VIE ÎN PRIMII ANI DE VEGETAŢIE

Cod proiect : PN-II-PT-PCCA-2013-4-0472
Contract nr. 179 / 2014
Acronim : TIPIC

Proiect în cadrul Programului PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE PN II

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Consorţiul pentru realizarea proiectului este format din :

  • Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurarii Bucureşti -INCDMTM – Coordonator proiect
  • Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugarească –   Partener 1
  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 Bucureşti Filiala Institutul de Cercetări pentru Hidraulică şi Pneumatică ( INOE 2000 IHP ) – Partener 2
  • SC Electrozep Exim S.R.L. – Popeşti Leordeni – Partener 3

Perioada de realizare a proiectului : 01.10.2014 – 30.06.2016

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

"Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României"