Contact
  • Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurarii Bucureşti – INCDMTM – Coordonator proiect are ca domeniu principal de activitate realizarea de cercetări aplicative şi dezvoltări tehnologice în domeniul mecatronicii şi tehnicii măsurării inteligente. Institulul a dezvoltat, în conformitate cu Directivele Europene, o reţea proprie de laboratoare pentru încercări dotate la nivel european, pe domenii de specialitate, în vederea asigurării şi intercomparării serviciilor de testări, măsurări, încercări şi calibrări, atât a rezultatelor de cercetare – modele experimentale, prototipuri şi unicate, cât şi a produselor din fabricaţia internă şi din import şi are o experienţă vastă în realizarea în parteneriat a proiectelor în cadrul programelor nationale, având structura organizatorică necesară coordonării acestora.

 

Persoane de contact : Director ştiinţific Prof. Univ. Dr. Ing. Doru D. PALADE – director proiect și Ing. Codruţ DARIE: Tel. 021.252.30.68; Fax. 021.252.34.37

"Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României"