Etape proiect

Etapa 1 : Elaborarea documentaţiei tehnice şi realizarea a 12 modele funcţionale senzor de prag de umiditate sol

Etapa 2 : Elaborarea documentaţiei de execuţie a modelelor funcţionale de colector pluvial şi a programului pentru comanda sistemului automatizat de irigare punctiformă cu colectoare pluviale, realizarea şi testarea modelelor funcţionale de colector pluvial şi senzor de prag de umiditate sol, stabilirea parametrilor de dezvoltare a viţei de vie şi alegerea traductoarelor pentru cuantificarea acestora

Etapa 3 : Amenajarea parcelei experimentale, implementarea colectoarelor pluviale şi a senzorilor de prag de umiditate, monitorizarea dezvoltării viţelor de vie

Etapa 4 : Evaluarea eficienţei utilizării sistemului de irigare cu colectoare pluviale şi diseminarea rezultatelor cercetării

"Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României"