Parteneri

- Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugarească –   Partener 1 desfăşoară activităţi de cercetare stiinţifică şi dezvoltare tehnologicã în domeniul viti-vinicol, avind următoarele direcţii  de cercetare-dezvoltare prioritare care corespund obiectivelor proiectului. In cadrul institutului functioneaza trei laboratoare care pot asigura efectuarea determinarilor specifice proiectului ofertat:

  • Laboratorul de genetică, ameliorare şi înmulţire cu preocupări în domeniile creerii de soiuri si clone noi pentru vinuri rosii, producerii, controlului calităţii, comercializării şi folosirii materialului săditor viticol;
  • Laboratorul de tehnologie a culturii viţei-de-vie cu preocupări în domeniile realizării de studii de fiziologie, biochimie, agrochimie şi nutriţie a viţei-de-vie, efectuării de cercetări de agrotehnică, ecologie şi utilizarea unor metode noi de irigare în plantaţiile viticole, elaborării de tehnologii diferenţiate de viticultură (integrată şi ecologică) la soiurile pentru struguri de masă şi vin, efectuării de servicii ştiinţifice şi tehnologice;
  • Laboratorul de oenologie cu preocupări în domeniile efectuării de studii de chimia si microbiologia vinului, elaborării de tehnologii pentru obţinerea vinurilor de diferite tipuri, determinări fizico-chimice şi organoleptice pentru vinurile destinate comecializării pe piaţa internă, testării de noi materiale oenologice.

Persoane de contact : Director general Dr. Ing. Marian ION – responsabil proiect; Tel. 024.440.19.01;Fax. 024.440.19.02

 

- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 Bucureşti Filiala Institutul de Cercetări pentru Hidraulică şi Pneumatică ( INOE 2000 IHP ) – Partener 2 are o bogată experienţă în participarea în calitate de conducator de proiect sau partener în cadrul programelor interne şi europene de cercetare dezvoltare. Institutul are realizari remarcabile în proiectarea şi execuţia de prototipuri la nivel tehnologic de vârf în domeniul controlului calităţii apei de irigaţie şi al sistemelor de irigare cu picătura. In cadrul institutului functioneaza un laborator care poate asigura determinări specifice proiectului ofertat:

  • Laboratorul de mecatronică şi robotică destinat cercetărilor privind aparatele de reglare electrohidraulice (servovalve, supape şi distribuitoare proporţionale) şi electropneumatice în scopul îmbunătăţirii performanţelor lor statice şi dinamice prin integrarea de senzori şi sisteme de comandă cu microcontrolere.
  • Laborator de încercare dedicat realizării de probe funcţionale, în vederea caracterizării performanţelor aparaturii hidraulice, pe standuri specializate dotate cu echipamente de ultima generatie, care asigură monitorizarea parametrilor funcţionali prin intermediul unui sistem informatic de achiziţie de date bazat pe platforma de dezvoltare TestPoint, care înglobează traductoare pentru determinarea presiunii, debitului, temperaturii, turatiei, deplasarii.

Persoane de contact : Drd. Ing. Ioana ILIE – responsabil proiect; Tel. 021.336.39.91;Fax. 021.337.30.40

 

- SC Electrozep Exim S.R.L. – Popeşti Leordeni – Partener 3 unic distribuitor în Romania al firmei japoneze Panasonic Electric LTD, a devenit unul din cei mai importanti distribuitori de componente electrice şi automatizări de pe piaţa internă.

Electrozep este o companie care realizează, implementează şi asigură service pentru echipamente de automatizare în funcţie de dorinţele şi necesităţile beneficiarilor.

În vederea lărgirii gamei de produse firma a decis în anul 2003 începerea producţiei proprii în China şi ca urmare, în baza unui contract cu Minyang Group Co LTD, în prezent sunt realizate traductoare şi senzori sub brandul ELECTROZEP.

Persoane de contact : Administrator Ing. Petre ZOMANT; Ing. Gheorghe Romulus NICULAE –responsabil proiect; Tel. 0788.44.49.05; Fax. 021.361.51.68

 

Echipa de cercetare :

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurarii Bucureşti – INCDMTM :

Prof. Univ. Dr. Ing. Palade Doru Dumitru

Ing. Darie Codruţ

Ing. Laţa Ioan

Ing. Tănase Adrian

Ing. Văduva Ştefan

Dr. Ing. Vlad Dumitru

Dr. Ing. Băjenaru Valentina

Dr. Ing. Ancuţa Paul Nicolae

Dr. Ing. Munteanu Sorin Iulian

Drd. Ing. Voicu Adrian Cătălin

Drd. Ing. Constantinescu Alexandru

Tehn. Princ. Raita Marian

Tehn. Ţicu Mioara

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugarească – ICDVV

Dr. Ing. Ion Marian

Dr. Ing. Serdinescu Adrian

Ing. Pîrcălabu Liliana

Ing. Voiculescu Ioan

Ing. Ficiu Lidia

Ing. Burlacu Cristian

Ing. Brânduşe Elena

Ing. Fotescu Laura

Ing. Porumb Roxana

Tehn. Mihai Gheorghe

Voiculescu Adriana

Stănescu Maria

Posmagiu Ion

Stănescu Nicolae

Tudor Georgeta

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 Bucureşti Filiala Institutul de Cercetări pentru Hidraulică şi Pneumatică ( INOE 2000 IHP )

Drd. Ing. Ilie Ioana

Dr. Ing. Blejan Marian

Ing. Rădoi Radu Iulian

Ing. Neacşu Marilena Iolanda

Ing. Dumitrescu Liliana

Ing. Bălan Ioan

Ing. Matache Gabriela

Ing. Şovăială Gheorghe

SC Electrozep Exim S.R.L

Ing. Niculae Gheorghe Romulus

Ing. Zomant Petre

Ing. Zomant Brigitiu Ion

Niculae Ilie

Ec. Căldare Veronica

"Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României"