Prezentare succintă

Proiectul propune o tehnologie de irigare care utilizează apa pluvială şi de condens ca sursă alternativă la udarea localizată a viţelor de vie în primii ani de vegetaţie.

În acest scop vor fi realizate colectoare pluviale plasate la baza fiecărei plante, integrate într-un sistem automatizat de irigare cu picătura. Colectoarele înglobează un vas de stocare prevăzut cu capac, care asigură reducerea vitezei de evaporare a apei acumulate. Geometria capacului asigură captarea eficientă a apei de ploaie şi de condens cedată ulterior lent viţelor de vie, prin intermediul unor fitile textile. Forma şi dimensiunile de gabarit ale colectorului nu afectează lucrările mecanizate, specifice culturii viţei de vie.

Integrarea colectoarelor într-un sistem automatizat de irigare cu picătura determină reducerea consumurilor energetice, de apă şi substanţe de fertilizare datorită capacităţii complementare de udare oferite.

Irigarea cu picătura va fi declanşată în momentul în care umiditatea solului are o valoare de prag, care este stabilită în funcţie de etapa de dezvoltare a viţelor de vie şi de indicatorii hidrofizici ai solului. Monitorizarea valorii de prag a umidităţii la nivelul rădăcinilor viţelor de vie este realizată cu ajutorul unei reţele de senzori ieftini şi fiabili, uniform distribuiţi pe parcela experimentală, care nu necesită aport energetic extern sau activităţi de mentenanţă. La atingerea valorii de prag, elementul lor sensibil, realizat dintr-un copolimer reticular al acrilamidei cu acrilatul de potasiu, acţionează un contact electric.

Pentru stabilirea zonei care trebuie irigate şi a momentului declanşării udării este continuu monitorizată matricea stărilor contactelor electrice, configuraţiile acesteia constituind date de intrare ale programului prin intermediul căruia este condus şi controlat procesul de irigare punctiformă.

Utilizarea colectoarelor pluviale contribuie la reducerea eroziunii solului, a volumului de apă pierdut prin evaporare de acesta şi a variaţiilor termice la nivelul rădăcinilor plantelor. Totodată este împiedicată apariţia şi dezvoltarea plantelor parazite, fiind astfel redus numărul tratamentelor de erbicidare şi implicit diminuate poluarea solului şi a pânzei freatice.

Va fi monitorizat procesul de dezvoltare a viţelor de vie într-o parcela experimentală cu suprafaţa de 100 m2, pentru a stabili în ce măsură utilizarea tehnologiei de irigare propusă de proiect contribuie la creşterea calităţii proceselor fiziologice şi biochimice din viţele de vie la momentele vegetative de înflorit şi pârgă, a butucilor plantelor şi respectiv a volumului şi calităţii producţiei viticole. În acest scop datele achiziţionate pe parcursul a doi ani de experimentări, vor fi corelate, interpretate şi ulterior comparate cu informaţiile stocate în bazele de date existente în domeniu.

Cercetările experimentale efectuate pentru alegerea materialelor capacului colectorului pluvial şi elementului sensibil al senzorului de prag de umiditate sol, elaborarea modelelor funcţionale de colector pluvial şi senzor de prag de umiditate sol, sunt activităţi care atestă complexitatea ştiinţifică a proiectului ofertat.

Colector-pluvial

Colector pluvial

 1. Vas stocare
 2. Capac
 3. Apa acumulată
 4. Viţă de vie
 5. Senzor de prag de umiditate sol
 6. Electroventil
 7. Traductoare monitorizare parametri  dezvoltare viţă de vie
 8. Fitil textil
 9. Linie picurare
 10. Conductă distribuţie3

 

 

 

 

 

Sistem-irigare-prin-picurare-cu-colectoare-pluviale

Sistem irigare prin picurare cu colectoare pluviale

 1. Pompa alimentare
 2. Rezervor
 3. Unitate filtrare – fertilizare
 4. Conductă distribuţie
 5. Robinet separare
 6. Dop capăt
 7. Linie picurare
 8. Electroventile
 9. Colectoare pluviale
"Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României"