Rezultate asteptate

Obiectivele generale urmărite de proiectul ofertat sunt:

 • creşterea randamentului de folosire a apei din precipitaţii şi de condens la irigarea plantaţiilor tinere de viţă de vie,
 • reducerea eroziunii şi micşorarea variaţiilor termice la nivelul rădăcinilor viţelor de vie
 • diminuarea procesului de evaporare a apei din sol,
 • împiedicarea apariţiei plantelor parazite pentru evitarea poluării solului şi a pânzei freatice prin micşorarea numărului de erbicidări,
 • realizarea irigării în regim controlat, ca urmare a monitorizării unei valori de prag a umidităţii solului la nivelul rădăcinilor viţelor de vie,
 • monitorizarea procesului de dezvoltare a viţelor-de-vie din parcela experimentală pentru a stabili în ce măsură utilizarea tehnologiei de irigare propusă de proiect determină creşterea calităţii proceselor fiziologice şi biochimice din viţa de vie şi respectiv, a volumului şi calităţii producţiei viticole.

Obiectivele tehnico-ştiinţifice specifice ale proiectului sunt:

 • evidenţierea datelor de intrare şi metodei de achiziţionare a acestora şi stabilirea datelor de ieşire.
 • alegerea metodei de stabilire a momentului de declanşare a procesului de udare şi a zonei / zonelor care trebuie irigate.
 • stabilirea metodei de monitorizare a funcţionării sistemului automatizat de irigare cu colectoare pluviale şi a modului de semnalare a disfuncţionalităţilor.
 • reprezentarea algoritmului sub formă de schemă logică structurată.
 • elaborarea documentaţiilor de execuţie ale modelelor funcţionale de colector pluvial şi senzor neconvenţional de prag de umiditate sol,
 • realizarea fizică a 50 modele funcţionale de colector pluvial şi a 10 modele funcţionale de senzor neconvenţional de prag de umiditate sol,
 • testarea în condiţii de laborator ale modelelor funcţionale de colector pluvial şi senzor neconvenţional de prag de umiditate sol.
 • elaborarea programului pentru comanda sistemului automatizat de irigare punctiformă cu colectoare pluviale prin implementarea algoritmului pentru controlul şi conducerea procesului de udare într-un limbaj de programare,
 • testarea programului pentru comanda sistemului automatizat de irigare punctiformă cu colectoare pluviale.
 • amenajarea infrastructurii unei parcele experimentale cu suprafaţa de 100 m2,
 • implementarea în cadrul parcelei experimentale a modelelor funcţionale de colector pluvial şi senzor neconvenţional de prag de umiditate sol, a dispozitivelor şi a dulapului electric de automatizare a sistemului de irigare punctiformă,
 • instalarea în parcela experimentală a cablurilor de alimentare şi semnal aferente automatizării sistemului de irigare punctiformă,
 • testarea funţionalităţii sistemului automatizat de irigare cu colectoare pluviale.
 • achiziţia datelor privind principalele procese fiziologice şi biochimice din viţele de vie la momentele vegetative de înflorit şi pârgă, creşterea butucilor, producţia de struguri şi calitatea acesteia şi acordarea asistenţei tehnice aferente,
 • determinarea consumurilor de energie, apă şi substanţe fertilizante, specifice tehnologiei de irigare propuse,
 • crearea unei baze de date cu rezultatele experimentale obţinute în urma activităţilor de monitorizare parametrilor de dezvoltare a viţei de vie şi consumurilor de energie, apă şi substanţe fertilizante.
 • corelarea, interpretarea şi analiza comparativă a datelor experimentale pentru evaluarea eficienţei tehnologiei de irigare propuse,
 • diseminarea rezultatelor cercetării.
"Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României"