Acasă Cariere Editura CEFIN Contact
AVERTIZORII ÎN INTERES PUBLIC

Avertizorii în interes public pot raporta încălcări ale legii, în accepțiunea Legii 361/2022, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat, conform Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Modalităţi de raportare

În temeiul prezentei legi, modalităţile de raportare sunt următoarele:
a) raportarea internă;
b) raportarea externă.

Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare şi canalul extern de raportare. La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum: a)existenţa riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne; b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

În lipsa canalelor interne de raportare în cazul persoanelor juridice de drept privat cu mai puţin de 50 de lucrători, altele decât cele prevăzute la art. 9 alin. (4), avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii utilizează canalul extern.

Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire faţă în faţă, la cererea avertizorului în interes public.

Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

Canale interne de raportare

Conform Procedurii privind protecția avertizorilor în interes public în cadrul INCDMTM, persoana/avertizorul de interes public poate semnala cazuri precum conflictul de interese, starea de incompatibilitate, frauda, corupția, dubla finanțare sau alte activități ilegale, pe adresa de e-mail andreea.stanciu@incdmtm.ro, pe care va fi trimisă varianta completată și semnată olograf sau electronic a formularului dedicat, disponibil aici.

NOTĂ. În situația avertizărilor transmise în format electronic, avertizorul primește o confirmare din partea persoanei desemnate din cadrul INCDMTM, dna. Andreea Stanciu.

Avertizorul în interes public poate solicita, prin intermediul adresei de e-mail andreea.stanciu@incdmtm.ro, stadiul de soluţionare a raportării transmise.

Canale externe de raportare

Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public – raportarea externă reprezintă comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii, realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute în lege.
• Sesizează Agenția Națională de Integritate (ANI) asupra unui conflict de interese/stare de incompatibilitate;
• Sesizează Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) asupra unei posibile fraude, asupra altor activități ilegale cu un impact potențial asupra fondurilor UE sau a abuzurilor grave în serviciu comise de membrii instituțiilor, organismelor și agențiilor UE sau de personalul acestora;
• Sesizează Departamentul pentru Lupta Antifraudă – DLAF, în caz de fraudă cu fonduri europene.

Documente de referință:
• Legislația incidentă
• Strategia națională anticorupție 2021-2025

În cazul depunerii unei avertizări în interes public, avertizorul înțelege că este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform legislației UE.