Beneficiari

Beneficiari directi

 • Cercetătorii din cadrul INCDMTM Bucureşti care activează în cadrul centrului de cercetare sau care utilizează facilităţile centrului ce se va moderniza. Finantarea proiectului duce la cresterea capacitatii INCDMTM de cooperare internationala si performanta in CD.
 • Personalul care urmează a fi angajat în cadrul CERMISO după crearea/modernizarea acestuia; numărul lor creşte pe măsură ce se dezvoltă noi proiecte
 • Tineri absolvenţi şi doctoranzi (din interiorul sau exteriorul institutului) care vor dobândi o înaltă calificare activând în cadrul centrului creat, inclusiv potenţiali cercetători interesaţi din spaţiul UE
  • Institute de învăţământ şi de cercetare-dezvoltare din ţară şi străinătate
  • Sectorul industrial in general, si în special IMM din cadrul CLASTERULUI MECANITREC producătorii din sectorul aeronautic cu care suntem in colaborare (avioane elicoptere), unitatile de cercetare din domeniul aerospatial cu care suntem in colaborare in realizarea de proiecte in colaborare prin punerea in comun a cunostintelor noastre in domeniul sistemelor mecatronice.

 

Beneficiari indirecti

 • Organisme internaţionale: prin abordarea de proiecte competitive, colaborări cu diferite entităţi din UE, participarea ca partener la proiecte europene (de exemplu, Orizont 2020), cercetarea românească va contribui la dezvoltarea ariei europene a cercetării şi va participa la crearea unei economii bazate pe cunoaştere în Europa
 • Comunitatea de cercetare din Romania din domeniile sistemelor inteligente de securizare obiective si interventie automata, prin faptul ca pot apela oricând la personalul specializat al INCDMTM pentru dezvoltarea de proiecte noi
  • Cetăţenii care pot beneficia de aparatură şi produse performante in aplicatii pentru sectorul bunurilor de larg consum si hobby.
  • Sectorul industrial :
   - producători de maşini şi aparate care aplica rezultatele din domeniul spatial (IAR Ghimbav,

   AVIOANE Craiova, Metris Belgia, Aerostar Bacau, Turbomecanica Services S.A,)

   - Producători de auto (S.C. Dacia-Renault Automobile Pitesti, S.C. FORD S.A. Craiova, Romania),

   - Producători de piese şi subansamble pentru aeronautică (Aerofina Bucuresti Romania, COUSSO

   Nogaro Franta),

   - utilizatori de sisteme de monitorizare trafic aerian, terestru şi orientare a deplasării in spaţiu prin

   dirijare cu LASER (IAMC Otopeni).

"Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României"