Rezultate

Rezultate anticipate în urma implementarii

 

 • dezvoltarea infrastructurii de cercetare – dezvoltare – inovare în cadrul INCDMTM din Bucureşti, care va  putea desfăşura activităţi de cercetare – dezvoltare la nivel European (un centru de cercetare, modern şi performant, dotat cu echipamente de cercetare – dezvoltare);
 • stabilirea de contacte şi colaborări noi pe plan naţional cu unităţi de producţie, în vederea creşterii potenţialului lor economic; îmbunătăţirea şi ridicarea nivelului de cercetare în domeniile abordate de proiect;
 • Creşterea capacităţii de cercetare. Achiziţionarea echipamentelor de cercetare de ultima generaţie va permite abordarea unor domenii noi de cercetare aplicativă, în acord cu tendinţele pe plan european şi mondial;
 • Creşterea cheltuielilor directe private în proiectele C-D. Tinta stabilită este de a atrage fonduri anuale (din proiecte de CDI, care nu generează profit) din sectorul industrial prin mecanisme precum cofinanţarea în proiecte C-D-I comune, consultanţă, măsurători / analize. Pentru a atinge aceasta ţintă, vom promova aplicaţiile practice ale cercetărilor efectuate în domenii de înaltă tehnologie;

 

 • Creşterea vizibilităţii internaţionale. Existenţa noii infrastructuri face colectivele INCDMTM mai atractive pentru colaborări internaţionale şi va permite astfel implicarea mult mai substanţială în programe de cercetare europene (în special FP7 şi programe de cooperare bilaterale). Parteneri internaţionali alături de care am participat, acum sau în trecut, la proiecte sau propuneri de proiecte internaţionale şi-au declarat deja interesul în ceea ce priveşte posibila exploatare a resurselor de echipamente ale prezentului centru: Cardiff University UK,  Bath University UK,  Renishaw UK,  DELONG INSTRUMENTS A.S. Czech Republic,  VTT Finland, Cousso SAS France,  Argon Belgium,  MEC Cardiff UK, Metris Belgium, University of Minho Portugal ;
  • menţinerea de locuri de muncă în cercetare;
  • crearea unei echipe de management şi coordonare în cadrul INCDMTM Bucureştiin care se promovează egalitatea şanselor;
  • crearea de locuri de muncă noi în cercetare – dezvoltarecare vizează atragerea de  cercetători tineri şi specializarea lor în domeniul proiectului;
  • pagina de prezentare a proiectului pentru creşterea vizibilităţii Fondurilor Structurale şi promovării rezultatelor proiectului;
   • pliante de prezentare a proiectului;

participare la evenimente şi prezentări la evenimente ştiinţifice.

"Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României"