Beneficiari

Beneficiari directi

 • Cercetătorii din cadrul INCDMTM Bucureşti care activează în cadrul centrului de cercetare sau care utilizează facilităţile centrului  ce se  va  moderniza
 • Personalul care urmează a fi angajat în cadrul CERTIM după crearea/modernizarea acestuia; numărul lor creşte pe măsură ce se dezvoltă noi proiecte
 • Tineri absolvenţi şi doctoranzi (din interiorul sau exteriorul institutului) care vor dobândi o înaltă calificare activând în cadrul centrului creat, inclusiv potenţiali cercetători interesaţi din spaţiul UE
  • Institute de învăţământ şi de cercetare-dezvoltare din ţară şi străinătate
  • Sectorul industrial, în special IMM din domeniile aparatură de măsurare şi control şi mecanică fină (producătorii de echipamente de măsurare şi control dimensional tip IMM, entităţi CD cu preocupări în domeniul aparaturii de măsurare), producătorii de semifabricate, repere prelucrate mecanic (pentru dotarea laboratoarelor de control final a producţiei, şi pentru controlul pe flux a producţiei), producători de bunuri de larg consum  şi roboţi cu utilizare domestică (ajutor, asistenţă, îndeplinirea unor sarcini)

 

Beneficiari indirecti

 • Organisme internaţionale: prin abordarea de proiecte competitive, colaborări cu diferite entităţi din UE,  participarea ca partener la proiecte europene (de exemplu, FP7), cercetarea românească va contribui la dezvoltarea ariei europene a cercetării şi va participa la crearea unei economii bazate pe cunoaştere în Europa
 • Comunitatea de cercetare din Romania din domeniile măsurării inteligente cu Laser, prin faptul ca pot apela oricând la personalul specializat al INCDMTM pentru dezvoltarea de proiecte noi
  • Cetăţenii care pot beneficia de aparatură şi produse performante
  • Sectorul industrial

-    producători de maşini şi aparate, de măsurare (Metris Belgia CONTOR GROUP Arad, BADOTHERM Vaslui, AMPLO Ploiesti)

-    Producători de auto (S.C. Dacia-Renault Automobile Pitesti, S.C. FORD S.A. Craiova,  Romania),

-    Producători de piese şi subansamble pentru aeronautică (Aerofina Bucuresti Romania, COUSSO Nogaro Franta),

-    producători de semifabricate laminate, trefilate, forjate şi bare cojite, (COST Targoviste Romania Sidex MITAL Galati Romania, Combinatul Siderurgic Hunedoara, ZIROM Calarasi, Sinterom Cluj Napoca, Industria Sarmei – Campia Turzii.),

-    firme acreditate pentru certificare aparate si produse (masini unelte, masini de masurat in coordonate, aparate de masurare si control) (SRAC, ISCIR INM Bucuresti, FAST ECO)

-    firme inovative cu preocupări în dezvoltarea de nanotehnologii, echipamente de calibrare nanometrologice (ICPE-CA Bucuresti, INCDMT, IFLCPL Magurele)

utilizatori de sisteme de monitorizare trafic aerian, terestru şi orientare a deplasării in spaţiu prin dirijare cu LASER (IAMC Otopeni).

"Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României"