English   Romana 
  
   Newsletter    
Enter email
Subscribe
  
   Careers    
   The content of this section is not available in English    
  
   Public information    
   The content of this section is not available in English    
  
   Public Procurement    
   The content of this section is not available in English    
  
   News / Events    
  
   Projects    
  
   Documents    
   The content of this section is not available in English    
 
  
  
   COMPARTMENT OF « INTEGRATED MANAGEMENT »    

COMPARTIMENT «MANAGEMENT INTEGRAT»

Domeniu de activitate
 • Executie de proiecte de cercetare-dezvoltare cu tematica din domeniul calitatii/mediului.
 • Proiectare si implementare de sisteme de management integrate (calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala, tehnologia informatiei).
 • Instruire personal in domeniul managementului calitatii / mediului.
 • Standardizare: participare in Comitete tehnice de standardizare.
 • MI acorda asistenta pentru:
 • Proiectarea si implementarea in vederea certificarii sistemelor de management integrate in conformitate cu cerintele standardelor ISO 9001 si ISO 14001;
 • Proiectarea si implementarea in vederea acreditarii laboratoarelor de incercari / etalonari in conformitate cu ISO 17025;
 • Efectuare de audituri in domeniul calitatii / mediului.


Lucrari reprezentative elaborate de CCMI
 • Elaborarea procedurilor de sistem, a instructiunilor de lucru si a Manualului Calitatii in vederea implementarii unui sistem de calitate si a acreditarii laboratorului de incercari si verificari metrologice (presiuni, temperaturi) - PROGRAM INFRAS;
 • Dezvoltarea, in vederea acreditarii unui laborator de debitmetrie necesar efectuarii incercarilor de conformitate a unor tipuri de aparate specifice domeniului - PROGRAM INFRAS;
 • Tranzitia de la sistemele de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001: 1995 la sistemele de management al calitatii, conform ISO 9000: 2000 in activitatea de cercetare - dezvoltare - PROGRAM CALIST;
 • Dezvoltarea in vederea acreditarii unui laborator necesar efectuarii incercarilor de conformitate a cronotahografelor - PROGRAM INFRAS;
 • Organizarea si acreditarea unui organism de certificare produse pentru aparate de cāntarit cu functionare neautomata - PROGRAM INFRAS.


CCMI detine materiale de informare, mijloace moderne (hardware si software) necesare pentru a desfasura activitati specifice domeniului de consultanta.
CCMI detine potential tehnico-stiintific, cunostinte in domeniul tehnico-economic, cunostinte si experienta in domeniul organizarii si managementului, necesare pentru proiectarea si implementarea unui sistem integrat fiabil si functional, adaptata specificului, culturii pentru calitate, obiectivelor si proceselor desfasurate in organizatia / laboratorul / organismul pe care il consiliaza, aceasta conducānd la cresterea satisfactiei clientului, la eficientizarea activitatii organizatiei / laboratorului / organismului si la cresterea profitului.
Pentru serviciile de consultanta si asistenta, CCMI dispune si asigura personal de specialitate, numai cu studii superioare, instruit, format si cu experienta in managementul calitatii / mediului, precum si cu o bogata experienta in proiectare, cercetare, incercari, metrologie, productie, servicii si cu experienta (de peste 15 ani) in proiectarea si implementarea documentatiei sistemului de management integrat (pentru organizatii, laboratoare de incercari, organisme de certificare, avānd totodata si experienta ca auditori (interni si externi).

In concluzie, CCMI asigura succesul total al :
 • Organizatiilor, in actiunea de proiectare, implementare si certificare a sistemului de management integrat;
 • Organismelor de certificare sisteme de management integrat si al organismelor de certificare produse, in actiunea de proiectare / implementare a sistemului de management al calitatii;
 • Laboratoarelor de incercari / etalonari, in procesul de acreditare.