Mecatronică & Cyber-MixMecatronică – Cod SMIS 2014+ :108119

Bine ati venit la Centru Suport pentru proiecte CDI internaționale in domeniul Mecatronică și Cyber-MixMecatronică


  De ce INCDMTM București?

   Evenimente

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României,www.fonduri-ue.ro

” Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 • Bine ați venit pe SITE-ul proiectului, Cod SMIS 2014+ :108119!

  Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării - INCDMTM București, derulează în perioada 23.09.2020 ÷ 30.06.2023, proiectul “Centru Suport pentru proiecte CDI internaționale in domeniul Mecatronică și Cyber-MixMecatronică” având cod SMIS 2014+ :108119.

  Proiectul, prin echipa de Experți cu rezultate însemnate în proiecte internaționale, va oferi ca obiectiv general crearea unui Centru Suport pentru proiecte CDI internaționale in domeniul Mecatronică și Cyber-MixMecatronică, pentru creșterea capacității de participare la competițiile europene, cu rol principal de susținere a potențialilor participanți care vor să pregătească aplicații la competițiile finanțate prin programul ORIZONT 2020 și prin alte programe internaționale, cu o contribuție specifică la Programul Operațional de Competitivitate 2014÷2020 prin susținerea CDI și TIC pentru competitivitate și dezvoltare, cu scop de sprijinire a organizațiilor de cercetare și a întreprinderilor, în special al IMM-urilor, crearea de sinergii cu acțiunile de CDI, dezvoltarea unei perspective strategice comune pentru deblocarea potențialului de excelență în domeniul CDI, creșterile impactului fondurilor europene precum și creșterea participării românești în cercetare la nivel UE.

  Scrieți-ne pe adresa: incdmtm@incdmtm.ro, iar cel puțin un membru de echipă vă va contacta cât mai urgent!

  «Împreună facem mult mai mult»! 

  Date identificare proiect:

  • Contract nr. 323/340002, cod SMIS 2014+ 108119
  • Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC), Axa prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Operațiunea – Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale.
  • Valoarea totală a proiectului este de 2.998.197,43 lei.
  • Valoarea asistenței financiare nerambursabile este de 2.994.627,43 lei, din care suma 2.395.701,94 lei este finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014÷2020 şi598.925,49 lei din bugetul național.
  • Durata proiectului: 23.09.2020 ÷ 30.06.2023

  Beneficiarul proiectului: INCDMTM București, cu sediul în București, Şos. Pantelimon, nr. 6-8, sector 2. Tel: 021.252.08.46, Fax: 021.252.34.37

Contact:

 • INCD – Mecatronică și Tehnica Măsurării București

(https://www.incdmtm.ro/ )

 • Prof. Univ. Dr. Ing. EurIng. D.H.C. Gheorghe GHEORGHE (septembrie 2020 – ianuarie 2021)
  Dr. Ing. Daniela CIOBOATĂ, ulterior

E-mail: incdmtm@incdmtm.ro;

Telefon: 021.252.08.46; Fax: 021.252.34.37