Proiectul complex SIRAMAND este realizat de un consorțiu format din:

  1. Instituția coordonatoare IC: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării – INCDMTM București

Director proiect complex/ Director proiect component 1: Dr. Ing. Mihai Mărgăritescu

  1. Partener P1: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Responsabil P1/ Director proiect component 2: Prof. Dr. Ing. Cornel Brișan

  1. Partener P2: Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române

Responsabil P2/ Director proiect component 3: Dr. Ing. Dan Dumitriu