SISTEME ROBOTICE AUTONOME PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR ÎN CONTEXTUL ORAȘULUI INTELIGENT – SIRAMAND

 

 • Realizarea unor sisteme robotice autonome pentru colectarea selectivă a deșeurilor în spații
  publice și sortarea automată a acestora în stații de reciclare.
 • Dezvoltarea unei agende comune de cercetare între Institutul Național de Cercetare Dezvoltare
  pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Institutul de
  Mecanica Solidelor – AR.
 • Întărirea colectivelor de cercetare prin angajarea de cercetători cu calificări în domenii de
  perspectivă, cum ar fi cel al inteligenței artificiale.