BioWater

Activitati si Progres

Etapa 1: Elaborare studii, tehnologie de monitorizare informatizata si realizare modul electronic portabil cu software dedicat

Activitate 1.1: Elaborare studiu privind managementul calitatii apei potabile la nivel national

Activitate 1.2: Elaborare studiu tehnic de analiza a solutiilor de monitorizare informatizata a parametrilor microbiologici ai apei

Activitate 1.3: Elaborare studiu de detectare si caracterizare a tulpinilor bacteriene

Activitate 1.4: Elaborare tehnologie de monitorizare informatizata a parametrilor microbiologici ai apei

Activitate 1.5: Diseminare rezultate

Activitate 1.6: Realizarea modulului electronic portabil si software-ului dedicat

Raport Etapa 1

Elaborare studii, tehnologie de monitorizare informatizată şi realizare modul electronic portabil cu software dedicat

Rezultate preliminare ale Etapei 1 sunt publicate în:

1. Anca Atanasescu, Paul Nicolae Ancuţa, Sorin Sorea, Constantin Anghel, Dănuţ Iulian Stanciu “Conceptual Model of Computerized Nationwide Scale Multiparameter Monitoring System for Drinking Water Quality ”, International Conference of MECHATRONICS & CYBER-MIXMECHATRONICS “ICOMECYME”, September 7th-8th 2017, Bucharest,Romania, publicat in “Proceedings of the International Conference of Mechatronics and Cyber-MixMechatronics – 2017”, pages 29..36, eBook ISBN 978-3-319-63091-5, Softcover ISBN 978-3-319-63090-8, Series ISSN 2367-3370

Comunicarea susţinută în conferinţă poate fi regăsită la următoarele link-ur

ICOMECYME
Springer

Acelaşi articol a fost publicat şi în International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics , nr. 1/2017 (www.ijomam.com), la paginile 154..158, ISSN 2559 - 6497, ISSN-L 2559 - 6497, revista fiind inclusă in bazele de date EBSCO, SCOPUS si PROQUEST

2. Mihai Niţă-Lazăr, Irina Eugenia Lucaciu, Cătălina Stoica, Alina Roxana Baciu,”Detection of waterborne pathogenic bacteria using immunofluorescence technique”, 4th World Congress and Expo on Applied Microbiology, November 29-December 01, 2017 Madrid, Spain,ISSN 1948-5948,Vol. 9, issue 6

Comunicarea susţinuta în conferinţă poate fi regăsită la următoarele link-uri:
microbiology.conferenceseries.com
microbiology.conferenceseries.com

Activităţile desfăşurate în cadrul acestei etape sunt conforme cu cele planificate în cadrul Etapei 1, din planul de realizare al proiectului.
Activitate A1.1.: Elaborare studiu privind managementul calităţii apei potabile la nivel naţional
Activităţi Partener (P1) - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ –ECOIND: Studiu de specialitate privind analiza reglementărilor la nivel naţional în domeniul managementului apei

Activitate.A1.2.: Elaborare studiu tehnic de analiză a soluţiilor de monitorizare informatizată a parametrilor microbiologici ai apei
Activităţi Coordonator (CO) - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII: Studiu tehnic privind particularităţile procesului de monitorizare a parametrilor microbiologici ai apei potabile şi arhitectura elementelor de monitorizare informatizată a acestora

Activitate A1.3.: Elaborare studiu de detectare şi caracterizare a tulpinilor bacteriene
Activitati Partener (P1) - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ – ECOIND: Studiu de specialitate pentru identificarea / selectarea metodelor cele mai moderne de analiză a interacţiilor de tip ligand-receptor.

Activitate A1.4.: Elaborare tehnologie de monitorizare informatizată a parametrilor microbiologici ai apei
Activitati Coordonator (CO) - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII:
-Elaborare tehnologie de analiză automată a imaginilor 2D ale probelor microbiologice, de înregistrare, transmitere la distanţă, obţinere de rapoarte şi vizualizare
-Definire arhitectură de pregătire control parametri şi transmitere date de monitorizare;
-Elaborare lista preliminară de instrumentaţie
Activitati Partener (P1) - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ – ECOIND: Descriere proceduri de control pentru verificările curente, în conformitate cu reglementările în vigoare, elaborare metodologie de analiză imunofluorescentă a bacteriilor patogene cu risc ridicat pentru sănătatea umană din probe de apă potabilă

Activitate A.1.5.: Diseminare rezultate
Activitati Coordonator (CO) - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII
-Realizare şi actualizare pagină Web pentru promovarea proiectului
-Analiza rezultate obţinute şi identificare rezultatele publicabile.
-Susţinere comunicare la o conferinţă stiintifică
Activitati Partener (P1) - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ – ECOIND:
-Susţinere comunicare la o conferinţă ştiinţifică

Activitate A.1.6.: Realizarea modulului electronic portabil şi software-ului dedicat
Activitati Coordonator (CO) - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII
Proiectare şi realizare modul electronic portabil, cu microprocesor, pentru achiziţie date multicanal şi software dedicat

Rezultatele etapei

Rezultatele activităţii de cercetare desfăşurate în cadrul Etapei 1 a proiectului, sunt constituite de următoarele livrabile:
L1- Studiu privind managementul calităţii apei potabile la nivel naţional, livrabil pentru Activitatea 1.1
L2-Studiu tehnic de analiză a soluţiilor de monitorizare informatizată a parametrilor microbiologici ai apei, livrabil pentru Activitatea 1.2
L3-Studiu de detectare şi caracterizare a tulpinilor bacteriene, livrabil pentru Activitatea 1.3
L4-Tehnologie de monitorizare informatizată a parametrilor microbiologici ai apei potabile ( inclusiv Lista cu instrumentaţia necesară validării tehnologiei de
monitorizare) si Descriere proceduri de control pentru verificarile curente privind calitatea apei destinată consumului uman, in conformitate cu reglementarile in vigoare/ Elaborare metodologie de analiză , livrabil pentru Activitatea 1.4 L5-Două comunicari ştiinţifice: “Conceptual Model of Computerized Nationwide Scale Multiparameter Monitoring System for Drinking Water Quality ”
şi ,”Detection of waterborne pathogenic bacteria using immunofluorescence technique” precum şi Pagina web livrabile pentru Activitatea 1.5
L6- Produs ME Modul electronic portabil şi software dedicat, livrabil pentru Activitatea 1.6

This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation CNCS/ CCCDI-UEFISCDI, project number PN-III-P2-2.1-PED-2016-0965 within PNCDI III.

Rezumatul Etapei 1 este prezentat în Raportul ştiintific şi tehnic scurt

Etapa 2: Proiectare, realizare si implementare module software de monitorizare informatizata a parametrilor microbiologici ai apei potabile si testare in conditii de laborator a tehnologiei de monitorizare informatizata

Activitate 2.1: Realizarea modulului software de analiza automata a imaginilor 2D ale probelor microbiologice

Activitate 2.2: Realizarea modulului software care implementeaza sistemul informatic de tip client-server

Activitate 2.3:Realizarea modulului software pentru crearea unui site web pentru afisarea datelor

Activitate 2.4:Implementarea modulelor software si hardware

Activitate 2.5:Testare si validare in conditii de laborator a tehnologiei de monitorizare

Activitate 2.6:Demonstrarea functionalitatii tehnologiei. Diseminare rezultate

Activitate 2.7:Diseminarea rezultatelor

Raport Etapa 2

Proiectare, realizare şi implementare module software de monitorizare informatizată a parametrilor microbiologici ai apei potabile si testare în condiţii de laborator a tehnologiei de monitorizare informatizată

Rezultate preliminare ale Etapei 2 vor fi publicate în:

  • Paul-Nicolae Ancuţa, Sorea Sorin, Anca Atanasescu, Irina Eugenia Lucaciu, Cătălina Stoica, Mihai Niţă-Lazăr,Alina Roxana Banciu-Image Processing Solution for the Management of Accidental Contamination of Drinking Water Sources, trimis la Journal of Control Engineering and Applied Informatics (Nr. Primire 5953), 1454-8658, factor de impact ISI 0.695. Articol in curs de evaluare

  • Catalina Stoica, Paul-Nicolae Ancuţa, Irina Eugenia Lucaciu, Alina Roxana Banciu, Sorin Sorea, Anca Atanasescu, Mihai Nita-Lazar - „Computerized high-tech detection technology of immunofluorescence labelled waterborne pathogenic bacteria”- articolul se va publica in Revista de Chimie, ISSN 0034-7752, revista recenzatã de: CHEMICAL ABSTRACTS, CURRENT CONTENTS ANALYTICAL ABSTRACTS si indexata de Institute for Scientific Information (ISI) si Chemistry Citation Index (Factorul de impact pe anul 2016: 1.232) Articolul se va publica in vol.69, nr.11/2018

Pentru demonstrarea functionalitatii tehnologiei in laboratoarele proprii ale partenerilor proiectului, precum si pentru diseminarea rezultatelor relevante, INCD-ECOIND a organizat un workshop tematic in data de 8 iunie 2018. Inainte de organizarea propriu-zisa a evenimentului s-au transmis un numar semnificativ de invitatii catre:

  • - Asociatia Romana a Apei (ARA);
  • - operatori de apa-canal din Bucuresti si judetele Ilfov, Dambovita, Prahova, Arges, Ialomita, Buzau, Braila, Galati, Vrancea Tulcea, Constanta, Giurgiu, Calarasi, Valcea, Gorj (22 invitatii);
  • - primarii ale judetelor Ilfov, Dambovita, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Prahova, Arges (peste 40 de invitatii);
  • - Institul National de Sanatate Publica Bucuresti si Directiile de Sanatate Publica Bucuresti si Ilfov.

Workshop-ul a fost organizat la sediul INCD-ECOIND , in sala de conferinte.

Prezentarile celor doua Institute Nationale de Cercetare-Dezvoltare, partenere in proiect, au fost facute de Dl. Director General al INCDMTM Bucuresti, Prof.Univ.Dr.Ing. Euring. Dr.h.c. Gh. GHEORGE si de Dl. Director Stiintific al INCD-ECOIND, Ph.D. Eng. Blaziu Carol LEHR

Reprezentantii INCDMTM si INCD-ECOIND – membrii in echipa de lucru a proiectului – au prezentat obiectivele si activitatile proiectului precum si rezultatele relevante obtinute:

  • -metodologia de analiza imunofluorescenta utilizata pentru detectia bacteriilor patogene din apa potabila (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa si Legionella pneumophila);
  • -tehnologia de monitorizare informatizata a parametrilor fizico-chimici (pH,conductivitate, potential redox, azotat) si microbiologici (bacterii potential patogene) din apa destinata consumului uman, constituita din module hardware şi software concepute pentru a colecta valori de la senzori în timp real, precum si pentru a obţine automat, informaţii utile din analiza imaginilor microscopice ale probelor microbiologice și transmiterea acestor informatii serverelor de date, pentru stocare, analiză și raportare.

La finalul prezentarilor, s-au facut aplicatii practice pentru a demonstra functionalitatea tehnologiei informatizata dezvoltata in cadrul proiectului.Trebuie remarcat interesul manifestat de participantii din cadrul operatorilor si distribuitorilor de apa potabila pentru modalitatile de implementare a tehnologiei in cadrul propriilor statii de tratare apa.

Activităţile desfăşurate în cadrul acestei etape sunt conforme cu cele planificate în cadrul Etapei 2, din planul de realizare al proiectului.

Activitate 2.1.: Realizarea modulului software de analiza automată a imaginilor 2D ale probelor microbiologice
Activitate Coordonator (CO) – INCDMTM - Elaborare algoritmi şi realizare software de analiză automată a imaginilor 2D ale probelor microbiologice.

Activitate 2.2.: Realizarea modulului software care implementeaza sistemul informatic de tip client-server
Activitate Coordonator (CO) – INCDMTM - Elaborare algoritmi şi realizare software care implementează un sistem informatic de tip client-server

Activitate 2.3.: Realizarea modulului software pentru crearea unui site web pentru afişarea datelor
Coordonator (CO) – INCDMTM - Elaborare algoritmi şi realizare software pentru afişarea şi monitorizarea datelor tip site web

Activitate 2.4: Implementarea modulelor software şi hardware
Activitate Coordonator (CO) – INCDMTM - Implementează modulele realizate în laboratoarele în care se va face testarea şi validarea tehnologiei

Activitate 2.5.: Testare şi validare în condiţii de laborator a tehnologiei de monitorizare
Activitate Coordonator (CO) – INCDMTM- Verificare module hardware şi software, verificare tehnologie de monitorizare, redactare buletin de încercări
Activitate Partener (P1) - INCD – ECOIND - Pregatire probe şi efectuare verificări microbiologice, asigurare transmitere flux de date conform programului de încercări

Activitate 2.6.:Demonstrarea functionalităţii tehnologiei.
Activitate Partener (P1) - INCD – ECOIND - Organizare workshop pentru demonstrarea functionalităţii tehnologiei integrate în laboratoarele proprii.

Activitate 2.7.: Diseminarea rezultatelor
Activitate Coordonator (CO) – INCDMTM -Actualizare pagina web dedicată proiectului; Publicare articol ştiinţific ISI.
ActivitateaPartener (P1) - INCD – ECOIND - Publicare articol ştiinţific ISI.
Rezultatele etapei

Rezultatele activităţii de cercetare desfăşurate în cadrul Etapei 2 a proiectului, sunt constituite de urmatoarele livrabile:
L1 -Modul software de analiză automată a imaginilor 2D ale probelor microbiologice, livrabil pentru Activitatea 2.1
L2 -Modul software care implementeaza sistemul informatic de tip client-server , livrabil pentru Activitatea 2.2
L3. -Modul software pentru crearea unui site web pentru afişarea datelor , livrabil pentru Activitatea 2.3
L4 -Raport de implementare, livrabil pentru Activitatea 2.4
L5 -Raport de experimentari livrabil pentru Activitatea 2.5
L6 -Raport workshop pentru demonstrarea functionalităţii tehnologiei de monitorizare informatizata livrabile pentru Activitatea 2.6
L7 - Doua articole stiinţifice ISI livrabile pentru Activitatea 2.7

This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation CNCS/ CCCDI-UEFISCDI, project number PN-III-P2-2.1-PED-2016-0965 within PNCDI III

Rezumatul Etapei 2 este prezentat în Raportul ştiintific şi tehnic scurt